Waarom zijn koopwoningen zo duur tegenwoordig?

Iedereen weet dat het kopen van een huis tegenwoordig heel erg duur is. Je hoort hier in het nieuws constant berichten over. Het was ook een groot thema bij de afgelopen verkiezingen. Politici hebben grootste plannen om iets aan dit probleem te doen. Of deze haalbaar zijn, dat is maar de vraag.

Toch lijken maar weinig mensen te weten wat precies de oorzaak is van de toegenomen huizenprijzen. Zelfs veel politici lijken geen goed beeld te hebben van de oorzaken van deze problematiek. Het is echter heel belangrijk om een goed overzicht hiervan te hebben. Alleen wanneer je de oorzaken van een probleem kent, dan kun je er wat aan doen.

Ook voor individuele personen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de redenen van deze problematiek. Wanneer je goed geïnformeerd bent, dan kun je vaak betere beslissingen nemen. Je snapt bijvoorbeeld beter welke stappen jij kunt ondernemen in je leven om toch een huis te krijgen. Ga jij bijvoorbeeld meer sparen? Moet je gewoon in een huurwoning blijven wonen? Kun je jouw geld beter beleggen? Al dit soort beslissingen hebben invloed op het krijgen van een huis. Ook kan je beter beslissen op welke politieke partij je moet stemmen, als je meer inzicht hebt in deze problematiek. Hieronder kun je lezen wat de oorzaken zijn van de hoge prijs van koopwoningen.

Het enorme woningtekort

Iedereen weet dat huizen tegenwoordig heel veel geld kosten. Echter, iedereen weet ook dat er momenteel een enorm woningtekort is. Deze twee dingen hebben natuurlijk een verband. De prijs van een product wordt altijd grotendeels of in zijn geheel bepaald door vraag en aanbod. Wanneer er maar weinig aanbod is, en de vraag groot, dan heeft dit vanzelf een prijs opstuwend effect. Op een gegeven moment wordt de prijs zo hoog dat het voor mensen met wat minder geld, moeilijk is om een lening te krijgen. Zelfs wanneer zij flink sparen hebben ze niet genoeg geld hiervoor.

Wat zijn de oorzaken van het woningtekort?

Tegenwoordig is er een tekort van zo’n 300.000 woningen. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er zo’n tekort aan woningen is ontstaan? Dat heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is de bevolking van Nederland de afgelopen jaren flink gegroeid. Er komen jaarlijks veel migranten naar Nederland toe, er is een migratieoverschot. Al deze mensen hebben, net als de autochtone bevolking, een huis nodig. Dit zorgt voor problemen.

Verder gaan mensen steeds meer afzonderlijk leven. Veel mensen wonen dus niet samen met een partner en kinderen, maar in hun eentje. Op die manier zijn er natuurlijk meer huizen nodig, hier hoeft de bevolking niet eens voor te groeien.

Tenslotte wordt er te weinig gebouwd. De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat veel bouwbedrijven failliet gingen in 2008, waardoor de bouw stil kwam te liggen. Tegenwoordig kan er vanwege de stikstof-crisis ook niet altijd gebouwd worden. Verder zagen de politici ook het woningprobleem niet aankomen. Ter illustratie, het ministerie dat zich hier mee bezig hield werd zelfs afgeschaft een aantal jaar geleden! Het zou namelijk niet nodig zijn. Je kunt natuurlijk wel veel sparen, en op zoek zijn naar de hoogste rente voor je spaarrekening. Maar wanneer je dat geld uiteindelijk niet kan gebruiken, en ook niet genoeg kan lenen, omdat er simpelweg niet genoeg huizen zijn, dan is dat natuurlijk een probleem.

De hoge rente is misschien nog wel belangrijker

Je hoort heel veel over het tekort aan woningen en dat dit zo’n probleem is. Ook hoor je veel over de huizenprijzen, en dat dit zo’n probleem is voor starters om een woning te krijgen. Vaak wordt er ook gezegd dat het woningtekort van invloed is op de prijzen. Dit is echter niet het gehele verhaal. De lage rente speelt eveneens een enorme rol. Natuurlijk is een lage rente niet altijd gunstig. Wanneer je vandaag de dag ergens geld op de bank zet, dan krijg je maar weinig rente op je spaargeld. Het is daarom belangrijk om te kijken wat je het beste met je spaargeld kunt doen en waar je de hoogste rente kunt behalen. Dat is natuurlijk ook het onderwerp van vele teksten op deze website.

Echter, deze lage rente kan ook heel gunstig zijn. Voornamelijk voor bedrijven en particulieren die een lening willen afsluiten. Het is gewoonweg een stuk voordeliger om te lenen, wanneer de rente zo laag is. Wanneer er veel mensen zijn die tegen weinig geld kunnen lenen, dan zullen ze meer gaan besteden. Hierdoor stijgen de prijzen.

Woningexperts hebben berekend dat er een duidelijk verband is tussen de leencapaciteit van de bevolking en de stijgende huizenprijzen. Wanneer de rente laag is, is de leencapaciteit hoog. En zijn mensen meer bereid om veel geld neer te leggen voor een huis. Hierdoor stijgen de huizenprijzen. Verder is het vermogen van Nederlanders ook nog nooit zo hoog geweest. Hierdoor zijn sommige Nederlanders nog meer in staat om flink te bieden voor een huis.

De problemen voor starters

Dit levert veel problemen op voor starters die op zoek zijn naar hun eerste huis. Zij hebben namelijk nog niet veel vermogen opgebouwd, ze hebben vaak niet veel op hun bankrekening staan. Ook hebben zij geen ander huis met een flinke overwaarde. Verder zijn ze vaak ook nog niet zo lang aan het werk, waardoor hun salaris nog niet zo hoog is. Kortom, ze hebben niet zo’n sterke financiële situatie. Hierdoor kunnen ze niet concurreren met oudere generaties die genoeg te besteden hebben. Hierdoor ontstaat er een flinke ongelijkheid.

De politiek is bang om in te grijpen

Het beleid dat de politiek voert draagt ook bij aan de hoge huizenprijzen. Er is namelijk een overschot aan financieringsruimte. Er zijn bijvoorbeeld allerlei fiscale voordelen die de overheid heeft opgericht die het aan de ene kant voor sommige mensen voordeliger maakt om een huis te kopen, maar die er ook voor zorgen dat de huizenprijzen stijgen en waardoor het voor andere weer moeilijker wordt om een huis te kopen. Onder deze voordelen vallen bijvoorbeeld ruime leennormen en het afschaffen van de overdrachtsbelasting.